X

Dear players:

To provide you with a better gaming experience, the Royal Entertainment Network transferred it service system on 7 October 2019.

In the future, in addition to providing more game services,we will add other related game.

We apologize for your problem. and expect to bring a better gaming experience in the future.

Information and services Can follow from here.

Examine the account before September: www.royal77.net

Thank you for your support and cooperation with the Royal Entertainment Network team.I wish a nice day for you.

ประชาสัมพันธ์:

×
กฎสมาชิก

เรายินดีต้อนรับคุณเข้าสู่「Royal Entertainment Network」เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการและข้อมูลของเว็บไซต์นี้ได้อย่างสบายใจเราขออธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณโปรดอ่านต่อไปนี้:

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • 「Royal Entertainment Network」จะจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ให้มาอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ คือ:การจัดการเดิมพันของผู้ใช้、จัดการบัญชีผู้ใช้、ให้บริการแก่ผู้ใช้และอื่น ๆ 「Royal Entertainment Network」เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และจะไม่ให้ทอดทิ้งหรือขายเนื้อหาให้กับบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกทำลายเมื่อไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้
เทคโนโลยีป้องกันการโจรกรรมเข้ารหัส
  • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเงินทุนในระหว่างเกมส์ 「Royal Entertainment Network」ได้นำเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัย SSL ระดับสากล 128- บิต SSL และตั้งค่าการเข้ารหัสหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลการเดิมพันในกระบวนการส่งผ่านเครือข่าย ไม่ถูกดัดแปลงและขโมย
การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยตนเองการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้มีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ทันที